Отстраняване на неизправности при петте сигнални проблема на Samsung Galaxy Note 2 - част 1 от 2

Изброени по-долу и в следващата подходяща страница са пет общи сигнала проблеми, които може да срещнете с вашия Samsung Galaxy Забележка 2 устройство плюс някои заобикаляне на проблема, за да се справят с всеки проблем.

Проблем # 1. Няма сигнал или никаква услуга

Очевидната индикация за този проблем е, че вашата Samsung Galaxy Note 2 не получава никакви сигнални или мрежови услуги. Сред възможните причини за този проблем ще бъдат:

 • Смяна на носители или превключване от един носител на друг
 • Неактивният профил или профилът не са правилно настроени
 • Текущо прекъсване на мрежата
 • На устройството се получават течни или физически повреди
 • Режимът на самолет е активиран
 • Мрежовата връзка не е последователна или периодична
 • Използване на неправилна SIM карта
 • Софтуер с остарели устройства
 • Приложението на трета страна е причина за проблем

ОСНОВНИ РАБОТНИ РАБОТИ

 1. За да се уверите, че проблемът не е причинен от състоянието на текущия Ви профил, моля, проверете дали профилът Ви е в добро състояние.
 2. В случай, че никога не сте получили сигнал или услуга на устройството си, моля, обадете се на доставчика на услуги, за да се уверите, че профилът ви е правилно обезпечен.
 3. Ако проблемът се появява само на определено място, моля, проверете при вашия Сервизен доставчик и ги попитайте за зоната на покритие, в която се сблъскате със загуба на сигнал на вашето устройство.
 4. Проверете устройството за евентуални течности или физически повреди. Опитайте се да запомните всеки случай, когато устройството се намокри или е изпуснато.
 5. Проверете SIM картата и се уверете, че тя не е повредена и инсталирана правилно. Също така се уверете, че използвате правилната SIM карта, предоставена от вашия Сервизен доставчик. За да определите дали проблемът е причинен от повредена SIM карта, опитайте да поставите SIM картата си в друго устройство (ако е налично) и обратно.
 6. В случай, че забележите, че софтуерът на вашето устройство се нуждае от актуализация, проверете наличните софтуерни актуализации за вашия Galaxy Note онлайн чрез уебсайта на Samsung Support.
 7. Проверете и проверете устройството си Самолетен режим. Не забравяйте, че режимът на самолет не трябва да се настройва на АКТИВНО състояние, за да е сигурно, че не пречи на мрежовия сигнал или услугата на вашето устройство. За да проверите режима на самолет, натиснете и задръжте бутона Power едновременно за 1-2 секунди. Индикатор за режим на самолет, който не е активен, е етикет с надпис „Режим самолет е изключен“. За да деактивирате тази функция, просто докоснете режима Самолет.
 8. Опитайте се да възстановите връзката с мобилната мрежа, като извадите батерията за 30 секунди, докато устройството все още е включено. Изчакайте, докато изтече времето, след което сменете батерията и я включете. Моля, изчакайте няколко секунди, докато устройството ви установи връзка с мрежата.
 9. Поставете тестово повикване към гласовата си поща и проверете дали преминава.
 10. Ако проблемът продължава, опитайте да деинсталирате приложения на трети страни. В противен случай се свържете с вашия доставчик на услуги, като използвате друго устройство за допълнителна помощ при отстраняване на неизправности.

Ако с всички гореспоменати средства Galaxy Note 2 все още изпитва загуба на сигнал или няма проблеми с мрежовите услуги, трябва да се свържете с доставчика на услуги, тъй като те имат достъп до допълнителни мрежови ресурси, които ще ви помогнат да идентифицирате и разрешите проблема

=================================================

Задача # 2. Лоша сила на сигнала / приемане

В този случай може да забележите, че устройството ви получава лошо приемане или ниска сила на сигнала, вероятно само 1 до 2 бара. Имайте предвид, че ниската сила на сигнала или лошото приемане могат да бъдат причинени и от много фактори, като например превключване на превозвача, прекъсване на мрежата, прекъсваща мрежова връзка, покритие или обвивка на трета страна, приложение на трета страна, остарял софтуер за устройства и неправилна SIM карта. В някои случаи проблемът се дължи на физически или течни повреди на устройството.

ОСНОВНИ РАБОТНИ РАБОТИ

 1. Опитайте да премахнете капака или калъфа на трети лица от устройството. Възможно е кутията или капакът да блокират устройството ви от получаване на добър сигнал или приемане.
 2. Понякога устройството получава слаб сигнал или приемане само в определени области. Ако случаят е такъв, моля, проверете при вашия доставчик на услуги за покритието на мястото, където се намира лош сигнал или прием. Може да е, че районът, в който имате сигнал, вече е извън обхвата им.
 3. Лошото приемане може да се дължи и когато сте в роуминг или пътувате извън домашната мрежа. Обърнете се към доставчика на услуги за точното покритие на мрежата, докато сте в роуминг, за да сте сигурни, че това не причинява проблеми при приемането или сигнала от мрежата.
 4. Уверете се, че използвате подходящата SIM карта, предоставена от вашия доставчик на услуги. Също така проверете дали SIM картата е поставена правилно и не е дефектна.
 5. Ако устройството ви вече е остаряло, проверете за налични софтуерни актуализации за устройството.
 6. Опитайте се да възстановите връзката с мобилната мрежа. За да направите това, извадете батерията за 30 секунди, докато устройството е все още включено. Изчакайте, докато изтече времето, след това сменете батерията.
 7. Включете устройството и изчакайте още няколко секунди, за да установите връзка с мрежата.
 8. Опитайте се да поставите тестово повикване на друг телефонен номер и да видите дали има подобрения.

Ако проблемът продължава, моля свържете се с вашия доставчик на услуги, като използвате друго устройство. Обикновено вашият доставчик на услуги има достъп до допълнителни мрежови инструменти и ресурси, за да ви помогне по-нататък да идентифицирате и разрешите проблеми с сигнала / приемането с Galaxy Note 2.

ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА: Други фактори, които ще повлияят на силата на сигнала, са строителни конструкции, метеорологични условия и други електронни устройства.

[Продължете към част 2]