Служба за изключване на Google Helpouts

След близо година и половина услуга Google затваря услугата си в Helpouts. За тези, които не са запознати, Helpouts е програма, създадена от Google за използване на услугата Hangouts като начин за потребителите да помагат на хората, които се нуждаят от нея. Дори имаше възможност да се плати за помощ.

Въпреки това, услугата имаше много бавен растеж и също имаше регулаторни проблеми в Европа, така че Helpouts ще се изключи на 20 април. Потребителите ще могат да изтеглят съществуващите данни до 1 ноември през Google Takeout, но след тази дата всички данни ще бъдат изтрити.

Ако искате да влезете в последната минута, Google не приема повече регистрация за услугата за хора, които се нуждаят от помощ или искат да предложат помощ. Така че още веднъж услугата на Google се изключва.

Източник: Google чрез Android Central